NgSTUDIO PLAN

ph

S

chuy

Gi?i thi?u

STUDIO PLAN được sinh ra từ sự hợp lực của một nhóm các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau về thiết kế, kiến ​​trúc, kỹ thuật, thiết kế, quy hoạch đô thị.,,it,Arch. Fabrizio Bertolini,,en,Thành viên của Hội Kiến trúc sư PPC Prov. PGS ° J1304,,it,P.Iva: 02231590544,,mt,Ing. Stefano Calisti,,co,Thành viên của Hội kỹ sư Prov. PG số A2126,,it,P.Iva: 02716070541,,mt,Arch. Enrico Ziarelli,,it,Thành viên của Hội Kiến trúc sư PPC Prov. PG số 1004,,it,P.Iva: 02850880549,,mt,Ing. Massimo Lentischio,,it,Thành viên của Hội kỹ sư Prov. PG số A2124,,it,P.Iva: 02658310541,,mt,Arch. Federico Pecorari,,it,Thành viên của Hội Kiến trúc sư PPC Prov. PG số 1395,,it,P.Iva: 03201610544,,mt

Arch. Fabrizio Bertolini

Arch. Fabrizio Bertolini

Iscritto Ordine Architetti PPC Prov. PG n° J1304
P.Iva : 02231590544
Chuong tr

Ing. Stefano Calisti

Ing. Stefano Calisti

Iscritto Ordine Ingegneri Prov. PG n° A2126
P.Iva : 02716070541
Chuong tr

Arch. Enrico Ziarelli

Arch. Enrico Ziarelli

Iscritto Ordine Architetti PPC Prov. PG n° 1004
P.Iva : 02850880549
Chuong tr

Ing. Massimo Lentischio

Ing. Massimo Lentischio

Iscritto Ordine Ingegneri Prov. PG n° A2124
P.Iva : 02658310541
Chuong tr

Arch. Federico Pecorari

Arch. Federico Pecorari

Iscritto Ordine Architetti PPC Prov. PG n° 1395
P.Iva : 03201610544
Chuong tr

PROFESSIONALITA`

C “ph” như một nơi sáng tạo chung, nó đã làm cho nó có thể thêm các kỹ năng và nâng cao kinh nghiệm và thái độ của mỗi nhà thiết kế. Sự cởi mở này đối đầu liên ngành, đối với các phát triển công nghệ, thẩm mỹ - văn hóa đi trước mỗi phương pháp thiết kế, đã cho phép STUDIO PLAN đạt được kết quả cấp cao.,,it,Kinh nghiệm có được qua nhiều năm bởi các chuyên gia cá nhân ngày nay cho phép STUDIO PLAN cung cấp một dịch vụ hoàn chỉnh cho cả thực thể công cộng và tư nhân.,,it,ATTIVITA`,,en,Thiết kế kiến ​​trúc:,,it,Tòa nhà các loại,,it,phục hồi,,it,Tái phát triển công trình,,it,Không gian mở,,it,An toàn công trường,,it,Chứng nhận năng lượng của các tòa nhà,,it,Quy hoạch đô thị:,,it,Thiết kế kết cấu:,,it,Thiết kế nội thất:,,en,Khu dân cư,,it,Văn phòng,,it,Không gian công cộng,,it,sản xuất:,,it,Nội thất đô thị,,it,Thiết kế đồ họa,,en

Nghi

L`esperienza acquisita nel corso degli anni dai singoli professionisti permette oggi allo STUDIO PLAN di fornire un servizio completo sia per soggetti pubblici che privati.

ATTIVITA`

M?tRCHITECTURE v

 • Progettazione Architettonica:
  Edifici di ogni tipologia
  Restauro
  Riqualificazione del costruito
  Kh
  Spazi aperti
 • Bioarchitettura

 • Sicurezza cantieri
 • M?t ph?n c?a CTP Tu v?n k? thu?t
 • Perizie e stime immobiliari
 • Certificazione energetica edifici

 • Pianificazione urbana:
  K? ho?ch th?c hi?n
  K? ho?ch ph?c h?i

Tngegneria

 • Progettazione Strutturale:
  B
  Th
  G?
  Masonry
 • T

 • Thi?t k? d?a k? thu?t
 • Thi?t k? co s? h? t?ng m?ng
 • Thi?t k? th?y l?c
 • Thi?t k? du?ng

 • Qu?n l
 • Th? nghi?m tinh
 • Ki?m tra c
 • D?
 • Tu v?n v

Design

 • Interior design:
  Spazi residenziali
  Kh
  Uffici
  Spazi pubblici
 • Qu?n l
 • Allestimenti:
  Fieristici
  Tri?n l
  B?o t
  Nh
 • Arredo urbano
 • Ki?u d

 • Thi?t k? web
 • Ph
 • Graphic design

 • M
 • Cung v
 • Xây dựng nhựa,,it,Vẽ thủ công,,it,Tác phẩm nghệ thuật,,en,PORTFOLIO,,en,hơn,,it,Di động: 335 6461669,,en,e-mail:,,en,Di động: 348 8967557,,en,Di động: 347 6780612,,en,Di động: 338 5364780,,en,Di động: 328 6639697,,en,Qua Vittorio Veneto, 14,,it,6083 Bastia Umbra.,,it,Điện thoại-Fax: 075 8001634,,fr,email: info@studioplan.org,,en,Tên của bạn (bắt buộc),,it,Email của bạn (bắt buộc),,it,LỖI:,,en,Phản hồi reCAPTCHA không chính xác hoặc trống, vui lòng thử lại.,,en,Nhận thử thách khác,,en,Nhận âm thanh reCAPTCHA,,en,Nhận hình ảnh reCAPTCHA,,en,Giới thiệu về reCAPTCHA,,en,Nhập hai từ vào ô:,,en,Nhập số bạn nghe thấy:,,en,STUDIO PLAN - Kiến trúc, Kỹ thuật, Thiết kế, phòng thí nghiệm sáng tạo của các chuyên gia ở Bastia Umbra (Perugia),,it
 • Disegno manuale
 • Artworks

PORTFOLIO


ARCHITETTURA

ARCHITETTURA

ARCHITETTURA

ARCHITETTURA


INGEGNERIA

INGEGNERIA

INGEGNERIA

INGEGNERIA


DESIGN
DESIGN

DESIGN

DESIGN


Prima e Dopo

Progetti in corso
Libera Immaginazione
Grafica - Web

LI

Via Vittorio Veneto, 14 – 06083 Bastia Umbra.

Tel-Fax: 075 8001634 – email: info@studioplan.org

StudioPlan

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Oggetto

Th